Mỹ bất ngờ tăng nhập khẩu cao su Việt Nam, Đài Loan, Tây Ban Nha

  • 2543 Lượt xem
  • Cập nhật 05/05/2020
  • Nguồn tin:
Hai tháng đầu năm 2020, trong khi các thị trường lớn như Indonesia, Canada đều giảm lượng xuất khẩu cao su sang Mỹ thì các thị trường như Việt Nam, Đài Loan, Tây Ban Nha... lại tăng ấn tượng.

Bản thị thị trường nông, lâm, thủy sản số ra mới nhất ngày 20/4 của Bộ Công Thương cho biết theo số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, 2 tháng đầu năm 2020, Mỹ nhập khẩu 291.370 tấn cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 521,86 triệu USD, giảm 10,8% về lượng và giảm 13,6% về trị giá so với cùng kì năm 2019. 

Indonesia, Thái Lan và Canada là 3 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Mỹ. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, lượng cao su cung cấp từ Indonesia giảm 7,2%; Thái Lan giảm 2,7%; Canada giảm 5,5%; Bờ Biển Ngà giảm 27,8%; Nhật Bản giảm 24,7%; Hàn Quốc giảm 19,1%; Pháp giảm 28%...

Trong khi đó Mỹ tăng nhập khẩu cao su từ các thị trường như: Việt Nam tăng 4,6%; Đài Loan tăng hơn 27%; Tây Ban Nha tăng 141,8% và Cộng hòa Séc tăng 168,7%... 

Cụ thể trong 2 tháng đầu năm nay, nhập khẩu cao su của Mỹ từ Việt Nam đạt 7.250 tấn, trị giá 10,68 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và tăng hơn 29% về trị giá so với cùng kì năm 2019. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Mỹ tăng từ mức 2,1% trong 2 tháng đầu năm 2019, lên 2,5% trong 2 tháng đầu năm 2020.

Thị trường cung cấp cao su cho Mỹ trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020. Nguồn: Bộ Công Thương/Tính toán từ số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ

Về chủng loại nhập khẩu, trong 2 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS 4001) của Mỹ đạt 150.970 tấn, trị giá 224,29 triệu USD, giảm 10,4% về lượng và giảm gần 5% về trị giá so với cùng kì năm 2019. 

Indonesia, Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Việt Nam và Liberia là các thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn nhất cho Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2020.

Trong đó, Mỹ nhập khẩu 7.240 tấn cao su tự nhiên từ Việt Nam, trị giá 10,65 triệu USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 29% về trị giá so với cùng kì năm 2019. Cùng thời điểm này, thị phần cao su tự nhiên của Indonesia, Bờ Biển Ngà, Liberia trong tổng nhập khẩu của Mỹ lại giảm, trong khi thị phần của Thái Lan và Việt Nam tăng.

Ngoài ra trong 2 tháng đầu năm 2020, Mỹ nhập khẩu 99.230 tấn cao su tổng hợp (mã HS 4002), trị giá 205,55 triệu USD, tăng 10,8% về lượng và tăng gần 6% về trị giá so với cùng kì năm 2019. Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản là 3 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2020.